;
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Mã SP:
Giá trước đây: Call
Nhà sản xuất: Fujiya
Bảo hành: Theo nhà sản xuất



  • Thông tin sản phẩm
  • Sản phẩm cùng loại
Hình ảnh Tên, thông số kỹ thuật
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-KIA kiểu A
(FUJIYA No. FASB-KIA for K.I.DRILL / A Type)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-NIB
(FUJIYA No. FASB-NIB for Nitto Kohki / BI-METAL Type
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-KIB kiểu B
(FUJIYA No. FASB-KIB for K.I.DRILL / B Type)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-NPK
(FUJIYA No. FASB-NPK for Nippon Pneumatic Mfg)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-YSP kiểu YSP
(FUJIYA No. FASB-YSP for YAMATO / YSP Type)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-VES
(FUJIYA No. FASB-VES for VESSEL)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-YAS kiểu YAS
(FUJIYA No. FASB-YAS for YAMATO / YAS Type)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-VEH 
(FUJIYA No. FASB-VEH for VESSEL) - Heavy Duty Type
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-NIT 
(FUJIYA No. FASB-NIT for Nitto Kohki / YAS Type)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FASB-KOY
(FUJIYA No. FASB-KOY for KOYO INDUSTRIES)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FJSB-1U - 24 răng
(FUJIYA No. FJSB-1U for Steel No.1 Type / 24T / H.S.S)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA 1M-BP
(FUJIYA No. 1M-BP for MAKITA/NO.1 TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FJSB-2U - 14 răng
(FUJIYA No. FJSB-2U for Plywood No.2 Type / 24T / C.S)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA 2M-BP
(FUJIYA No. 2M-BP for MAKITA/NO.2 TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FJSB-3U - 9 răng
(FUJIYA No. FJSB-3U for Wood No.3 Type / 9T / C.S)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA 3M-BP
(FUJIYA No. 3M-BP for MAKITA/NO.3 TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FJSB-4U - 14 răng
(FUJIYA No. FJSB-4U for Wood No.4 Type / 14T / C.S)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA BIM-BP
(FUJIYA No. BIM-BP for MAKITA/BI-METAL TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FJSB-BIU - 24 răng
(FUJIYA No. FJSB-4U for Stainless STeel Type / 14T / BI-METAL)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA T111C-BP
(FUJIYA No. T111C-BP for BOSCH/T111C - TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA T118A-BP
(FUJIYA No. T118A-BP for BOSCH/T118A - TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FSSB-150U 18 răng
(FUJIYA FSSB-150U (BI-METAL / 18T)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA T118AF-BP
(FUJIYA No. T118AF-BP for BOSCH/T118AF - TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FSSB-200U 18 răng
(FUJIYA FSSB-200U (BI-METAL / 18T)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA T118B-BP
(FUJIYA No. T118B-BP for BOSCH/T118B - TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FSSB-250U 18 răng
(FUJIYA FSSB-250U (BI-METAL / 18T)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA T127D-BP
(FUJIYA No. T127D-BP for BOSCH/T127D - TYPE)
Lưỡi cưa máy FUJIYA
Lưỡi cưa máy FUJIYA FSSB-300U 18 răng
(FUJIYA FSSB-300U (BI-METAL / 18T)

Cập nhật

Tìm theo Thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến

 091 323 2872

 091 865 0990

dzung.nguyen@hoanghaie.com

duongnguyen@hoanghaie.com

 

Yahoo

© Copyright 2014-2015 Hoàng Hà I.E, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng